Voorwaarden

Om teleurstellingen en foutieve inschrijvingen te voorkomen adviseert de organisatie van de Salon 100 om de voorwaarden goed door te lezen vóór aanmelding.

Mochten er vragen zijn over deze voorwaarden, neem dan contact op via hello@salontop100.nl.

 1. Deelname aan de Salon 100 2024 is mogelijk voor alle salons die zijn ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Nederland.
 2. Inschrijven voor de Salon 100 kan alleen via het aanmeldingsformulier op de website https://salontop100.nl/. Bij aanmelding wordt één salon ingeschreven.
 3. Slechts een door de saloneigenaar volledig ingevuld aanmeldingsformulier op de website wordt gezien als een deelnameverzoek. Tevens is de aanmelding pas definitief na ontvangst van de bevestigingsmail.
 4. Aanmelden kan tot uiterlijk 30 juni 2024. Uiteraard worden alle inzendingen en opgegeven data strikt vertrouwelijk behandeld en de privacy gewaarborgd.
 5. Met de aanmelding voor de Salon100 ga je akkoord dat de organisatie van de Salon 100 contact mag zoeken voor meer informatie.
 6. Met de aanmelding ga je akkoord dat je geen negatieve publiciteit verspreid over de Salon100, partners en/of juryleden van de Salon 100.
 7. Na aanmelding is er geen mogelijkheid om deelname terug te trekken.
 8. Na aanmelding toon je bereidheid om op verzoek van de organisatie de salon in te zetten voor promotieactiviteiten ter bevordering van de bekendheid van de Salon 100. Dit in afstemming met de salon.
 9. Met de aanmelding geef je je ook direct op voor het live evenement voor max. 2 personen als je tot de 100 genomineerden hoort.
 10. De ingezonden data wordt alleen gebruikt voor competitie doeleinden van de Salon100.
 11. Met het inzenden van afbeeldingen en contact-/salongegevens ga je akkoord dat deze gegevens voor publicatie en gebruik in de pers en/of ander materiaal voor de Salon 100 ingezet kunnen worden.
 12. Met de aanmelding ga je akkoord dat de ingezonden contactgegevens worden gedeeld met de partners van Salon100. Deze partners hebben toestemming om de saloneigenaren benaderen voor marketingdoeleinden.
 13. De omzetdata (zoals omzetgroei) wordt niet met de partners gedeeld.
 14. De jury is onafhankelijk en is uitgesloten van deelname.
 15. Over de uitslag van de Salon 100 kan niet worden gecorrespondeerd.
 16. Medio juli 2024 worden de genomineerden per post (incl. toegangskaarten voor het live evenement op 9 september 2024) op de hoogte gebracht. De genomineerden worden hierna op alfabetische gepubliceerd op de website.
 17. De genomineerden ontvangen een (deur)sticker voor erkenning en deelname aan de Salon 100 2024.
 18. Tijden een live evenement op 9 september 2024 in Amsterdam, wordt de ranking en de winnaar van de Salon 100 kenbaar gemaakt.
 19. De definitieve ranking van de Salon 100 wordt gepubliceerd in het Coiffure Magazine, Estetica en op de socials/ website van de Salon 100.
 20. Voor de top 3 salons is een diepte-interview (incl. foto’s/video’s) gereserveerd voor het Coiffure Magazine.
 21. Alle eventuele schade die ontstaat, kan niet worden verhaald bij de organisatie van de Salon100 of bij een van de partners van de Salon 100.
 22. In alle overige zaken waarin deze algemene voorwaarden niet toekomen, beslist de organisatie van de Salon 100 2024.